1.5 tỉ đô la Ethereum option sẽ hết hạn vào ngày 25/06.

Vào ngày 25/06, số hợp đồng mở (open interest) có giá trị lớn nhất trong năm 2021 sẽ hết hạn. Tổng giá trị của kỳ hết hạn này là 1.5 tỉ đô la, cao hơn 30% so với kỳ hết hạn ngày 26/03.

Trước ngày 26/03, giá Ethereum đã giảm 17% trong năm ngày liên tiếp xuống mức 1,550 đô la. Tuy nhiên, chỉ trong vòng ba tuần sau khi số hợp đồng quyền chọn (option) hết hạn vào ngày 26/03, ETH đã tăng 56% giá trị lên 2,500 đô la.

Xu hướng tăng giá này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Bitcoin, do đó thị trường đang chờ đợi một đợt tăng giá tương tự sau ngày 25/06.

Sẽ có hơn 638,000 hợp đồng quyền chọn (options) hết hạn vào ngày 25/06, chiếm tổng cộng 45% trong tổng số 3.4 tỉ đô la số hợp đồng mở ETH.

Hợp đồng quyền chọn khác với hợp đồng tương lai (futures). Quyền chọn mua (call option) cho phép thực hiện giao dịch mua ETH với một mức giá cố định vào ngày hết hạn. Đây là loại hợp đồng thường dùng cho các chiến lược giá tăng.

73% số quyền chọn mua có strike price là 2,200 đô la hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là nếu giá ETH ngày 25/06 thấp hơn mức 2,200 đô la, số quyền chọn mua này sẽ trở nên vô giá trị.

Ngược lại, quyền chọn bán (put option) sẽ thường được nhà đầu tư lựa chọn trong trường hợp thị trường có khả năng gặp phải những biến động giá tiêu cực.

Strike price của 74% số quyền chọn bán là 2,100 đô la hoặc thấp hơn. Do đó, số quyền chọn bán này sẽ bị vô hiệu hóa nếu giá ETH vào thời điểm hết hạn cao hơn mức này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *