Citigroup xem xét việc cung cấp các dịch vụ crypto để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các quỹ đầu cơ và dịch vụ quản lý tài sản.

Itay Tuchman, lãnh đạo bộ phận ngoại hối của Citigroup cho biết ngân hàng này đang xem xét việc cung cấp các dịch vụ giao dịch, dịch vụ tài chính và dịch vụ lưu ký crypto. Ngân hàng này cho biết số lượng khách hàng quan tâm đến Bitcoin đã tăng vọt kể từ tháng 08/2020, thời điểm mà giá $BTC đã tăng từ 9,000 đô la lên 12,000 đô la (+33%) chỉ trong một tháng.

Mới đây, Morgan Stanley đã công bố kế hoạch cấp quyền đầu tư vào ba quỹ Bitcoin cho các khách hàng lớn của họ. Ngân hàng New York Mellon cũng công bố kế hoạch lưu kỹ và quản lý Bitcoin vào tháng Hai, còn Goldman Sachs thông báo họ sẽ cung cấp các sản phẩm phái sinh Bitcoin cho các nhà đầu tư lớn trong thời gian sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *