Fireblocks và Tập đoàn tài sản điện tử First giới thiệu cơ sở hạ tầng thanh toán mới cho Diem.
Fireblocks và First đã phát triển một kết nối thanh toán mới với Diem, đồng tiền điện tử sắp được ra mắt của Facebook, cho phép các tổ chức tài chính truy cập vào mạng lưới thanh toán mới nổi. Diem vẫn đang chờ được phê duyệt theo quy định trước khi được ra mắt.
Hiệp hội quản lí Diem đang tiến tới việc ra mắt với một bản nâng cấp kỹ thuật mới được cho là sẽ giúp nhiều tổ chức tài chính kết nối với mạng lưới thanh toán hơn.
Chuyên gia bảo mật tiền điện tử Fireblocks và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán First đã thông báo rằng họ đã thành công trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán và ví an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên mạng Diem.
Được thành lập vào năm 2017, First cho phép các thương gia và các tổ chức khác chấp nhận và xử lí các thanh toán bằng cả Diem lẫn nhiều stablecoin khác.
Mạng Diem đã bắt đầu giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng mới, những người đạt đủ điều kiện để trở thành Nhà cung cấp dịch vụ tài sản điện tử (Virtual Asset Service Provider – VASP). Bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào việc trao đổi, chuyển nhượng hoặc lưu giữ tài sản điện tử đều có thể được coi là một VASP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *