Doanh thu Quý I của Coinbase đạt kỉ lục 1.8 tỉ đô la.

Một tuần trước ngày niêm yết trên NASDAQ, Coinbase đã công bố kết quả hoạt động Quý I/2021 của mình. Khối lượng giao dịch trên sàn này ước tính đã tăng 276% và doanh thu trong ba tháng vừa qua đạt 1.8 tỉ đô la.

Sàn giao dịch này cũng cho biết ước tính thu nhập ròng (net income) của họ nằm trong khoảng từ 730 triệu đến 800 triệu đô la, còn EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) rơi vào khoản 1.1 tỉ đô la.

Thị trường tăng giá cũng khiến số người dùng active hàng tháng tăng từ mức 1.3 triệu người dùng trong ba tháng đầu năm lên 6 triệu người dùng. Khối lượng tài sản dự trữ trên sàn cũng tăng 1,200% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 17 tỉ đô la lên 223 tỉ đô la.

Các kết quả này mới chỉ được cập nhật dựa vào báo cáo sơ bộ của công ty và chưa được kiểm toán, tuy nhiên Coinbase cho biết họ muốn công bố một báo cáo chi tiết trước đợt niêm yết trên NASDAQ vào ngày 14/04 tới đây với gần 115 triệu cổ phiếu với mã COIN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *