Một vụ tấn công bằng flash loan khiến $BUNNY mất 95% giá trị.

PancakeBunny là nạn nhân mới nhất của một vụ tấn công bằng flash loan (khoản vay nhanh). Một hacker đã thao túng thị trường $BUNNY thông qua PancakeSwap và đẩy giá của token này xuống gần như bằng 0.

Flash loan là một đòn bẩy tài chính được sử dụng bởi rất nhiều traders do tính tiện dụng của nó. Flash loan không yêu cầu tài sản thế chấp; thay vào đó, bạn sẽ phải trả một phần lãi suất kèm theo khoản vay ban đầu vào cuối giao dịch. Nhóm hackers đã lợi dụng flash loans để thao túng giá thị trường và hưởng lợi từ những giao dịch chênh lệch giá.

Cụ thể hơn, kẻ tấn công đã dùng PancakeSwap để vay một khoản lớn bằng $BNB, sau đó thao túng giá trị của cặp USDT/BNB và BUNNY/BNB. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy số $BUNNY mà tên này mua được sau đó đã bị bán phá giá trên thị trường, khiến giá $BUNNY giảm từ 146 đô la xuống còn 6.17 đô la (-95%).

Kẻ tấn công đã rút 697,000 $BUNNY và 114,000 $BNB từ pool BUNNY/BNB và do đó đã thu lời khoảng 200 triệu đô la. Khoản vay để thực hiện phi vụ này cũng đã được hoàn trả cho PancakeSwap.

Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) trên Binance Smart Chain. TVL của $BUNNY đang là 1 tỉ đô la trước khi vụ tấn công này xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *