PayPal bắt đầu hỗ trợ khách hàng Hoa Kỳ thanh toán bằng Bitcoin tại 29 triệu điểm bán hàng toàn cầu.

Gã khổng lồ thanh toán trực tuyến PayPal sẽ cung cấp hệ thống thanh toán trực tuyến mới cho phép người dùng mua hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử trong tài khoản của họ. PayPal sẽ trực tiếp thanh toán cho người bán bằng số tiền pháp định (fiat) tương đương. Các loại tiền điện tử hiện đang được hỗ trợ bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) và Bitcoin Cash (BCH).

Người dùng thanh toán bằng tiền điện tử hiện sẽ không mất phí giao dịch khi mua hàng.

Giá Bitcoin đã nhảy vọt lên hơn 59,000 đô la sau khi tin tức này được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *