Ba giao thức cho vay hàng đầu của nền công nghiệp tài chính phi tập trung (DeFi) đã đạt kỷ lục mới về tổng giá trị tài sản thế chấp bị khóa (TVL) trên các nền tảng này: hơn 20 tỉ đô la.

Dữ liệu từ Dune Analytics, Maker, Compound Finance và Aave đã ghi nhận lượng tài sản cho vay cao kỉ lục khi những người “nông dân” trên thị trường crypto tìm kiếm lợi nhuận theo cấp số nhân.

Theo mức lãi suất tại thời điểm hiện tại, ba nền tảng cho vay hàng đầu này sẽ tạo ra 660 triệu đô la tiền lãi mỗi năm.

TVL (total value locked) là một chỉ số cho biết hiệu suất của các giao thức DeFi. TVL được tính toán bởi các đơn vị phân tích khác nhau có thể sẽ thay đổi.

Theo Dune Analytics, TVL của Maker đạt mức cao nhất mọi thời đại là 6.38 tỉ đô la, của Compound Finance là 8.7 tỉ đô là và của Aave là 6.5 tỉ đô la. Tổng TVL của ba giao thức này là 21.58 tỉ đô la.

Tuy nhiên, theo tính toán của DappRadar và DeFi Pulse, tổng TVL của Maker, Compound Finance và Aave hiện đang là 17 tỉ đô la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *