Tổng giá trị cho vay (Total Lending Value) của giao thức cho vay phi tập trung Compound ghi nhận kỉ lục mới là 15 tỉ đô la với sự bùng nổ của thị trường tài chính phi tập trung (DeFi).

Tổng giá trị cho vay thể hiện tổng số tiền điện có thể được vay ngay lập tức thông qua smart contract trên các nền tảng DeFi. Nói cách khác, Compound hiện có thể sẵn sàng cho vay số tài sản crypto có giá trị lên tới hơn 15 tỉ đô la.

Con số này đã tăng lên nhanh chóng từ 10 tỉ đô la vào ngày 20/02 lên 15 tỉ đô la vào ngày 04/04 vừa qua. ETH chiếm phần lớn giá trị cho vay trên Compound (34%), tiếp theo là stablecoin USDC (23%) và DAI (19%). Số lượng cá nhân tham gia cho vay trên nền tảng này là 284,845 người.

Compound là một trong những giao thức thống trị thị trường tài chính phi tập trung. Dữ liệu từ DeFi Pulse cho thấy khoảng 19% TVL (tổng giá trị bị khóa) trong DeFi, tương đương với khoảng 9.24 tỉ đô la, hiện đang bị khóa trên Compound. Theo sau Compound là Maker với 7.79 tỉ đô la và Aave với 5.80 tỉ đô la.

Đầu năm 2020, toàn bộ ngành công nghiệp DeFi mới chỉ đạt giá trị 1 tỉ đô la. Đến thời điểm hiện tại, TVL của toàn ngành đã lên tới 48.75 tỉ đô la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *