Lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa cho biết họ đang hợp tác với Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) để thử nghiệm việc sử dụng đồng stablecoin nội tệ cho các giao dịch xuyên biên giới giữa hai khu vực.

Trong tuần trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã đề xuất bộ quy tắc toàn cầu cho CBDC (đồng tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương). Phát biểu tại hội thảo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements), đại diện của ngân hàng này đã kêu gọi các tổ chức tài chính toàn cầu chung tay đảm bảo tính tương tác cho các đồng tiền điện tử của các quốc gia.

Sau khi ra mắt các cuộc thử nghiệm đồng stablecoin nội tệ trong nước vào tháng 4/2020, Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã thu về kết quả khả quan và tiếp tục đầu tư nghiên cứu loại hình tiền tệ này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa cùng với lãnh đạo các Ngân hàng Trung ương Hồng Kông, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã đạt được thống nhất về một chương trình CBDC xuyên biên giới vào tháng 2/2021 vừa qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *